Xin Giấy phép quảng cáo thực phẩm

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO THỰC PHẨM

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng và thực phẩm thường như:

  • Các quy định của pháp luật về việc cấp Giấy phép quảng cáo thực phẩm ;
  • Thủ tục xin Giấy phép quảng cáo thực phẩm ;
  • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn cho việc xin Giấy phép quảng cáo thực phẩm;
  • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2. Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm

  • Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo mẫu);
  • 02 bản sao Giấy công bố vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm (đối với sản phẩm sản xuất trong nước);
  • Giấy Đăng ký kinh doanh (02 bản sao);
  • Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty);
  • 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo);
  • Bản công bố TCCL sản phẩm ( kèm cả bản Tiêu chuẩn cơ sở )