LYT - Công bố hợp quy
LYT - Công bố hợp quy

Service

News & Events/Legal documents

Giấy phép phân phối rượu là gì? Xin giấy phép phân phối rượu ở đâu? Dễ hay khó? Đơn vị nhập khẩu rượu cần làm gì để có thể nhập khẩu & kinh doanh sản phẩm rượu vang, rượu sochu, sa kê, rượu mạnh,…đúng với quy định của pháp luật. công ty TNHH LYT vietnam sẽ tư vấn & hướng dẫn Quý doanh nghiệp hồ sơ , thủ tục & điều kiện cần thiết để có thể được cấp Giấy phép phân phối rượu nhanh chóng & hợp pháp theo quy định hiện hành.

The list of cosmetic products subject to quality standard announcement and circulation registration is prescribed in Appendix 1 to this Regulation (not printed herein).

Partner

Facebook chat