Công bố mỹ phẩm

Dịch vụ công bố mỹ phẩm tại congbohopquy.com.vn của công ty TNHH LYT Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ công bố mỹ phẩm. Chúng tôi đại diện cho doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố tại Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm cho đến khi hoàn tất công bố. Với đội ngũ lãnh đạo và nhân viên Chuyên nghiệp, Nhiệt tình, nhiều năm Kinh nghiệm. Công ty chúng tôi đảm bảo cung cấp dịch vụ cho Quý công ty với chất lượng hiệu quả hàng đầu.

my-pham_141736937Thủ tục xin giấy phép công bố mỹ phẩm

1. Hồ sơ Công bố mỹ phẩm khách hàng cung cấp:
Đối với mỹ phẩm sản xuất hoặc đóng gói tại Việt Nam:

a. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của công ty đứng ra làm công bố mỹ phẩm (sao y công chứng)

b.Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Nhật Minh Tân sẽ hỗ trợ kiểm nghiệm các chỉ tiêu tại Cơ quan có chức năng – nếu khách hàng chưa có kết quả xét nghiệm).

c.Bản thông tin và công thức thành phần của sản phẩm: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần.

Đối với mỹ phẩm nhập khẩu từ nước ngoài phải cung cấp thêm:

a.Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm (LYT soạn thảo)

b.Thư uỷ quyền (Authorization letter): Nhà SX uỷ quyền cho nhà nhập khẩu tiến hành thủ tục đăng ký sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam.

Lưu ý:Nội dung thư ủy quyền của nhà sản xuất mỹ phẩm cho công ty nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam phải có đầy đủ các nội dung như sau:

Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất;
Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được uỷ quyền;
Phạm vi uỷ quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam);
Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được uỷ quyền;
Thời hạn uỷ quyền;
Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam;
Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền
c. Giấy phép lưu hành tự do Certificate Of Free Sales:

CFS do nước sở tại cấp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp.
CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

2. Các công việc LYT thực hiện:
– Tư vấn thủ tục và các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam.

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi soạn thảo bộ hồ sơ xin công bố theo chứng từ & mẫu sản phẩm do khách hàng cung cấp.

– Hướng dẫn chuẩn bị CFS, thư ủy quyền của nhà sản xuất/ chủ sở hữu với bên nước ngoài theo đúng yêu cầu, quy định của pháp luật Việt Nam.

– Mang mẫu sản phẩm đi kiểm nghiệm tại các Trung tâm theo qui định.

– Nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm.

– Hoàn tất công việc & trả chứng từ cho khách hàng.

3. Thời gian công bố:

Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 10 – 15 ngày.

Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.